Porządek nabożeństw

 

Nabożeństwa w Kaplicy pw. Św. Stefana mieszczącej się w Prawosławnym Domu Opieki odprawiane są w każdy:

Wtorek - Wieczernia godz. 17:00
Środa - Święta Liturgia godz. 9:00

--------------------------------------------------------------------

CERKIEW ŚWW. PIOTRA I PAWŁA W JELENIEJ GÓRZE

Parafia Prawosławna
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
ul. 1 Maja 40
58-500 Jelenia Góra
skrytka pocztowa 195
tel. (075) 767-88-22

Ksiądz Proboszcz
Bazyli Sawczuk
0-606-412-235

Nabożeńswa odbywają się w każdą sobotę - godz. 17:00
i niedzielę - godz. 10:00

projekt i oprogramowanie serwisu internetowego projekt i oprogramowanie serwisu internetowego www.epro.com.pl
under construction