30-05-2014
Grecja w Domu św. Stefana

    W miniony czwartek 22 maja Dom św. Stefana miał zaszczyt powitać niecodziennych Gości.
    Byli to Goście z Grecji na czele z Archimandrytą Tymoteuszem, przełożonym monasteru Paraklitu. Wśród delegacji był również diakon Atanazy, który pochodzi z Polski i jest mnichem greckiego monasteru.
    Goście zwiedzili Dom i zapoznali się z jego działalnością. Podczas wizyty Archimandryta błogosławił i zapowiedział współpracę monasteru Paraklitu i jego duchowychi dzieci z Domem św. Stefana.
    Słynący między innymi z działalności wydawniczej monaster przekaże na rzecz domowej bibiloteki fachową teolgiczną literaturę.

   Miejmy nadzieję, że z zapowiedzianej współpracy na Chwałę Bożą skorzysta jak najwięcej osób.
   Delegacja z Grecji przybyła w związku z założeniem kamienia węgielnego pod budowę nowej cerwkii w Zgorzelcu. Była to również dogodna sytuacja by goście z Grecji mogli odwiedzić nasz Dom. Dziękujemy za to Bogu i o. Markowi Bonifaciukowi, proboszczowi parafii w Zgorzelcu.

Męski Monaster Paraklitu znajduje się pomiędzy miasteczkami Milesi i Skala. Założony został w 1963 r. przez atoskiego hieromnicha Cherubima Karambelasa, który przybył tu ze skitu św. Anny na Górze Atos. W 1978 r. monaster zostaje uznany przez władze cerkiewne i państwowe jako „Święty Cenobityczny Monaster Pocieszyciela”. DziŚ żyje w nim 20 mnichów, którzy koncentrują swoje wysiłki na pracy wydawniczej, tłumacząc i wydając dzieła patrystyczne i książki o tematyce hagiograficzno-ascetycznej w wielu różnych językach. Monaster kieruje się typikonem atoskim, dlatego też jest zamknięty dla kobiet. Posiada ścisłe kontakty z Górą Atos, na której, w skicie Karulia, przez cały czas przebywa kilku mnichów z Paraklitu. Monaster posiada bardzo dobre i ścisłe kontakty z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Źródło: http://www.old.cerkiew.pl/news.php?id=4086


projekt i oprogramowanie serwisu internetowego projekt i oprogramowanie serwisu internetowego www.epro.com.pl
under construction